Author Archives: regiadmin

Results – IR Nordic Markets 2017

Tomra was awarded the prestigious ”Best Company – Nordics” award at an event held at Nasdaq in Stockholm on November 29th. Autoliv and Atlas Copco received Honorary Awards for best company during the 20 years that the study has been conducted. Emmett Harrison, SVP Investor Relations Swedish Match, was presented an Honorary Award for Best IRO (having won the individual awards seven times). Congratulations!

Read full Press Release here: PM_Regi_Nasdaq_IR_NordicMarkets_2017

WINNERS ”IR NORDIC MARKETS 2017”:

SWEDEN:

Best Company
1. Volvo
2. SEB
3. SAS

Best CEO
1. Thule Group, Magnus Welander
2. Volvo, Martin Lundstedt
3. Sandvik, Björn Rosengren

Best IRO
1. SAS, Björn Tibell, Head of Investor Relations
2. Skanska, André Löfgren, SVP Investor Relations
3. Swedish Match, Emmett Harrison, SVP Investor Relations

NORWAY:

Best Company
1. TOMRA (also best overall in the Nordics)
2. Borregaard
3. DNB

Best CEO
1. Borregaard, Per A. Sørlie
2. TOMRA, Stefan Ran-strand
3. Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg

Best IRO
1. SAS, Björn Tibell, Head of Investor Relations
1. Höegh, Erik Folkeson, Head of IR
3. Borregaard, Jørn Syvertsen, Director Investor Relations

FINLAND:

Best company
1. Kemira
2. Huhtamäki
3. Cargotec

Best CEO
1. Huhtamäki, Jukka Moisio
2. Sampo, Kari Stadigh
3. Elisa, Veli-Matti Mattila

Best IRO
1. Cargotec, Hanna-Maria Heikkinen, VP Investor Relations
2. Kemira, Olli Turunen, VP Investor Relations
3. Sampo, Jarmo Salonen, Head of Investor Relations
3. Nordea Bank, Rodney Alfvén, Head of Investor Relations

DANMARK:

Best Company
1. Tryg
2. SAS
3. FLSmidth & Co

Best CEO
1. Danske Bank, Thomas F. Borgen
2. Tryg, Morten He
3. FLSmidth & Co, Thomas Schulz

Best IRO
1. SAS, Björn Tibell, Head of Investor Relations
2. Tryg, Gianandrea Roberti , Investor Relations Officer
3. Nordea Bank, Rodney Alfvén, Head of Investor Reslations

NORDICS:

Best Companies (in relation to one another)
1. Tomra (NO)
2. Tryg (DK)
3. Kemira (FI)
4. Volvo (SE)

Veckans brief – Så jobbar Sveriges bästa ir-chefer

This article was published on Friday November 24th in ”Veckans Brief

Så Jobbar Sveriges bästa IR-chefer

Veckans Brief har pratar med tre ir-chefer som har nominerats som bäst inom finansiell kommunikation.

Analysföretaget Regi har nominerat de fem ir-chefer som är vassast på finansiell kommunikation landet. Regi har använt sig av analytiker som har använt sig av ett 20-tal kriterier i utvärderingen, exempelvis tillgänglighet, öppenhet, trovärdighet för bolag och kompetens och relationshantering för ir-chefer.

Veckans Brief har pratat med tre av de nominerade ir-cheferna.

André Löfgren, ir-chef på Skanska

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
– 
Till att börja med är man en grupp som arbetar med de här frågorna, man är ju inte själv.  Men en ir-chef ska vara en coach internt och ha ett brett nätverk med framför allt analytiker och investerare. Det är viktigt att ha people skills och lyssna. Även om vi har ett budskap att förmedla måste vi samtidigt vara lyhörda för hur vi kan göra saker bättre. Och vara tydliga, konkreta och ha koll på läget. Det kräver ett bra team som har rutiner, för att kunna lägga tid på analys, utöver arbetet kring kvartalsrapporterna.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– 
Det är svårt att förenkla. Men det krävs för att få fram sitt budskap så att det blir begripligt för alla.  Man ska inte heller ta för givet att det som har fungerat tidigare är bästa sättet varje gång. Det är viktigt att inte fastna i gamla hjulspår.

Vad ser du för trender?
– Vi behöver naturligtvis vara uppmärksamma på händelser på marknaden och vara beredda om det till exempel skulle uppstå en bostadskris. För investerarkollektivet står hållbarhet högt på agendan och det är vi lyhörda för.

Vilka utmaningar står ni inför?
 Ir-funktionen kommer att bli än mer viktig för att paketera budskapen till investerarna. Förutom att det fortsätter bli mer brus i alla kanaler, vet vi inte vad som kommer att hända med antalet analytiker framöver till följd av EU-direktivet Mifid2. Utmaningen kommer att vara ännu större att nå ut med rätt information, snabbt, korrekt och att vara tillgänglig.

Björn Tibell, ir-chef på SAS

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
– 
Det handlar egentligen om basics, det vill säga att vara tillgänglig, att svara på frågor du får och att följa upp. Externa kontakter ska inte behöva påminna för att få svar. Internt handlar det om att skapa förståelse för verksamheten och vad som driver lönsamhet och värdeskapande. Det krävs ett teamarbete för att förklara händelser och siffror, trafiksiffror till exempel, på ett enkelt sätt. Ir-funktionen har en hög flexibilitet och bredd, lite mer än i andra funktioner i ett företag. Det kan spänna mellan detaljerade kundspörsmål från investerare till övergripande strategifrågor. Man får inte backa för att hantera nya situationer eller frågeställningar. De uppstår hela tiden eftersom inget kvartal är det andra likt.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– Det finns många fallgropar. Det gäller att inte trassla in sig i detaljer. Man måste lyfta blicken och inte fastna i ett kortsiktigt tänkande. Det är viktigt att hålla en röd tråd i det man säger från kvartal till kvartal. Det gäller att varken underlova eller överlova, det är snarare lagom som gäller. Sammantaget är kontinuiteten viktig för att lyckas. När det uppstår besvärliga situationer måste man visa att man är pålitlig och fortsätta vara tillgänglig, fortsätta att kommunicera, träffa folk och arbeta långsiktigt.

Vad ser du för trender?
– En trend är att investerare i ökad utsträckning tar på sig analyskapacitet. Det har inneburit att fler och större investerare tar direktkontakt med oss.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Det viktiga är alltid att få ut rätt information på ett förståeligt sätt. Att höras i bruset är en ständig utmaning, det har inte ändrat sig. Det är viktigt att upprätthålla analytikerintresset för bolaget, så att det finns en extern bevakning och att bolagets prestation blir känd hos investerare.  Huvudutmaningen är förstås att det går bra för bolaget och det förenklar samtidigt mitt jobb.

Christer Johansson, ir-chef på Volvo

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
–Det är nog något som investerare och analytiker egentligen borde svara på, men jag kan tänka mig det är viktigt att vara påläst och tillgänglig. Man måste hänga med i vad som händer i den egna affären och för det krävs ett väl fungerande nätverk inom alla delar i bolaget. Man behöver förstå vad som händer med försäljningen, inom produktionsapparaten och hos underleverantörer, inom forskning och utveckling med framtida teknologier osv. Dessutom måste man vara insatt i vad som händer i branschen och förstå vad som styr kunderna och konkurrenssituationen. Om man inte kan besvara frågor från initierade investerare eller analytiker riskerar man som ir att bli mötes- och roadshowarrangör åt ledningen.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– 
En av utmaningarna är att hinna med att hantera och prioritera i det stora informationsflödet, både det interna och externa. En annan är att ir-rollen utvidgats genom åren och inkluderar även att ge support till treasury-verksamheten i samband med större upplåningar eller som i vårt fall att även att medverka i dialogen med kreditvärderingsinstitut.

Vilka trender ser du?
– 
Information som förr kunde hållas lokalt blir idag väldigt snabbt global, vilket är något man måste beakta i samband med lokala produktlanseringar med mera.I vissa fall kan en liten lokal händelse bli uppförstorad i medias ambition att skapa sensation och stora rubriker och detta sprids sedan globalt med en farlig fart.

mer om
Utmärkelsen IR Nordic Markets 2017 delas ut för 20e året och det firas särskilt med en prisutdelning på plats hos Nasdaq i Stockholm den 29 november.

De kan vinna ir Nordic Markets för Sverige:

bästa bolag
SAS
SEB
Swedbank
Trelleborg
Volvo

bästa CEO (koncernchef)
Alex Schneiter
, Lundin Petroleum 
Björn Rosengren
, Sandvik
Magnus Welander
, Thule Group 
Peter Nilsson
, Trelleborg 
Martin Lundstedt
, Volvo

bästa iro (ir-chef)
Björn Tibell, SAS
André Löfgren, Skanska
Emmett Harrison
, Swedish Match
Christofer Sjögren
, Trelleborg
Christer Johansson, Volvo

Dagens Opinion – Nominees for best financial communication

The nominees for best company, IRO and CEO have been released:
”The number of financial analysts has seen a steady decline during the last couple of years and many new companies have been listed. The equation means that it is more important than before for listed companies to reach out with their financial communication”, says Pia Grahn, CEO of analys consultancy Regi.
The 20th anniversary IR Nordic Markets awards will be presented at Nasdaq on November 29th in Stockholm. Analysts have evaluated listed companies that they actively follow according to apor. 20 criteria; for instance, availability, openness, trustworthiness, level of competence and relations management.
These Swedish companies are nominated for the IR Nordic Markets Awards:

best company
SAS
SEB
Swedbank
Trelleborg
Volvo

best CEO

Alex Schneiter, Lundin Petroleum
Björn Rosengren, Sandvik
Magnus Welander, Thule Group
Peter Nilsson, Trelleborg
Martin Lundstedt, Volvo

bästa IRO

Björn Tibell, SAS
André Löfgren, Skanska
Emmett Harrison, Swedish Match
Christofer Sjögren, Trelleborg
Christer Johansson, Volvo

 

IR Nordic Markets event – Nasdaq Stockholm – November 29th 2017

Regi’s 20th consecutive IR-study is now finalized.

Over 1 000 individual assessments of Nordic listed companies’ IR-proficiency have been submitted by 400 Sell-side analysts in the Nordics, UK and US.

100 listed companies are included in the study – results will be presented at an event at Nasdaq’s facilities in Stockholm on November 29th.

          

Read full programme here: IR Event 20 years Nasdaq

Please contact me if you are interested in participating!

Mikael Kärrlander
mikael.karrlander(at)regi.se
+46 709 667 000

20th annual IR Nordic Markets study will commence in August 2017

The first edition of the annual IR-study was run in 1997; many of the companies included then are not around any more – many others are. The importance of Investor Relations has not diminished, albeit technical development has Meade many aspects easier to manage. In June 2017, the stock exchange in Stockholm will have introduced >50 new companies – a new record! Regi will commence the IR-study in August, more news and interesting information will be posted.

//Regi June 2017