Tjänster

Organisation

Våra verktyg hjälper er att utvärdera och optimera ledning, team och organisation. Vi kan även hjälpa er med DISC för dessa delar, vid rekrytering och för att insiktsbaserat driva förbättringsprocesser och Employer Branding.

Läs mer

Sälj & Marknad

Utvärderings och uppföljningsverktyg för varumärkesarbete och försäljningsoptimering (både process- och relationsstyrt).

Läs mer

Kundrelationer

Uppföljning av samarbeten och kundrelationer med syfte att stärka och förbättra både processer och relationer.

Läs mer

Investor Relations

Beprövade verktyg för att kontinuerligt stärka det finansiella varumärket och utvärdera insatser inom ett stort antal områden.

Läs mer

CSR

Utvärdera CSR-arbetet internt och externt samt för noterade bolag tillhörande rapportering.

Läs mer