250 finansanalytiker har nu rankat de bolag i Norden som presterar bäst när det gäller investerarrelationer. Realtid har hela resultatlistan.

Analysföretaget Regi har samlat individuella utvärderingar baserade på mer än 90 nordiska företag. Sammanlagt 250 finansanalytiker har rankat företag som de aktivt följer, baserat på objektiva åsikter och personlig erfarenhet. Undersökningen innehåller 23 kriterier,  från årsrapporten till uppfattning av toppledningens kommunikationsförmåga och kompetens.

Robert
Skölfman.

Vad var annorlunda/utmärkande med årets ranking? 
– Vi mäter ju såväl praktiska som personliga kriterier i studien. De praktiska handlar om allt från årsredovisningar, kvartalsrapporter och webbsidans funktionalitet och personliga kriterier som berör företagsledningens sätt att kommunicera och bygga relationer. De företag som lyckas bäst och kommer väl ut i våra mätningar är de som lyckas med både sin rektangulära kommunikation, det vill säga när det gäller siffror, struktur och resultat – och sin mer cirkulära, relationsbyggande kommunikation när företagsledningen har sina orala presentationer, one-to-ones och analytikermöten, säger Robert Skölfman, grundare och vd för Regi.

Har ni märkt någon ny trend gällande IR-arbete?
– Något som är mer återkommande i år bland analytikernas kommentarer är att det finns ökat behov att träffa andra förutom företagsledningen. Det finns alltid ett stort intresse och behov från analytikerna att få fler bilder och insikter  av bolaget som investeringsobjekt. Både i form av möten under företagsledningen med försäljnings- och marknadschefer eller HR och IT-chefer. Även mer marknadsdata om nu och framtiden efterfrågas.

Läs hela artikeln här.

Camilla Jonsson