This article was published on Friday November 24th in ”Veckans Brief

Så Jobbar Sveriges bästa IR-chefer

Veckans Brief har pratar med tre ir-chefer som har nominerats som bäst inom finansiell kommunikation.

Analysföretaget Regi har nominerat de fem ir-chefer som är vassast på finansiell kommunikation landet. Regi har använt sig av analytiker som har använt sig av ett 20-tal kriterier i utvärderingen, exempelvis tillgänglighet, öppenhet, trovärdighet för bolag och kompetens och relationshantering för ir-chefer.

Veckans Brief har pratat med tre av de nominerade ir-cheferna.

André Löfgren, ir-chef på Skanska

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
– 
Till att börja med är man en grupp som arbetar med de här frågorna, man är ju inte själv.  Men en ir-chef ska vara en coach internt och ha ett brett nätverk med framför allt analytiker och investerare. Det är viktigt att ha people skills och lyssna. Även om vi har ett budskap att förmedla måste vi samtidigt vara lyhörda för hur vi kan göra saker bättre. Och vara tydliga, konkreta och ha koll på läget. Det kräver ett bra team som har rutiner, för att kunna lägga tid på analys, utöver arbetet kring kvartalsrapporterna.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– 
Det är svårt att förenkla. Men det krävs för att få fram sitt budskap så att det blir begripligt för alla.  Man ska inte heller ta för givet att det som har fungerat tidigare är bästa sättet varje gång. Det är viktigt att inte fastna i gamla hjulspår.

Vad ser du för trender?
– Vi behöver naturligtvis vara uppmärksamma på händelser på marknaden och vara beredda om det till exempel skulle uppstå en bostadskris. För investerarkollektivet står hållbarhet högt på agendan och det är vi lyhörda för.

Vilka utmaningar står ni inför?
 Ir-funktionen kommer att bli än mer viktig för att paketera budskapen till investerarna. Förutom att det fortsätter bli mer brus i alla kanaler, vet vi inte vad som kommer att hända med antalet analytiker framöver till följd av EU-direktivet Mifid2. Utmaningen kommer att vara ännu större att nå ut med rätt information, snabbt, korrekt och att vara tillgänglig.

Björn Tibell, ir-chef på SAS

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
– 
Det handlar egentligen om basics, det vill säga att vara tillgänglig, att svara på frågor du får och att följa upp. Externa kontakter ska inte behöva påminna för att få svar. Internt handlar det om att skapa förståelse för verksamheten och vad som driver lönsamhet och värdeskapande. Det krävs ett teamarbete för att förklara händelser och siffror, trafiksiffror till exempel, på ett enkelt sätt. Ir-funktionen har en hög flexibilitet och bredd, lite mer än i andra funktioner i ett företag. Det kan spänna mellan detaljerade kundspörsmål från investerare till övergripande strategifrågor. Man får inte backa för att hantera nya situationer eller frågeställningar. De uppstår hela tiden eftersom inget kvartal är det andra likt.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– Det finns många fallgropar. Det gäller att inte trassla in sig i detaljer. Man måste lyfta blicken och inte fastna i ett kortsiktigt tänkande. Det är viktigt att hålla en röd tråd i det man säger från kvartal till kvartal. Det gäller att varken underlova eller överlova, det är snarare lagom som gäller. Sammantaget är kontinuiteten viktig för att lyckas. När det uppstår besvärliga situationer måste man visa att man är pålitlig och fortsätta vara tillgänglig, fortsätta att kommunicera, träffa folk och arbeta långsiktigt.

Vad ser du för trender?
– En trend är att investerare i ökad utsträckning tar på sig analyskapacitet. Det har inneburit att fler och större investerare tar direktkontakt med oss.

Vilka utmaningar står ni inför?
– Det viktiga är alltid att få ut rätt information på ett förståeligt sätt. Att höras i bruset är en ständig utmaning, det har inte ändrat sig. Det är viktigt att upprätthålla analytikerintresset för bolaget, så att det finns en extern bevakning och att bolagets prestation blir känd hos investerare.  Huvudutmaningen är förstås att det går bra för bolaget och det förenklar samtidigt mitt jobb.

Christer Johansson, ir-chef på Volvo

Vad kännetecknar en ir-chef som gör ett bra jobb?
–Det är nog något som investerare och analytiker egentligen borde svara på, men jag kan tänka mig det är viktigt att vara påläst och tillgänglig. Man måste hänga med i vad som händer i den egna affären och för det krävs ett väl fungerande nätverk inom alla delar i bolaget. Man behöver förstå vad som händer med försäljningen, inom produktionsapparaten och hos underleverantörer, inom forskning och utveckling med framtida teknologier osv. Dessutom måste man vara insatt i vad som händer i branschen och förstå vad som styr kunderna och konkurrenssituationen. Om man inte kan besvara frågor från initierade investerare eller analytiker riskerar man som ir att bli mötes- och roadshowarrangör åt ledningen.

Vilka är fallgroparna och de svåraste utmaningarna?
– 
En av utmaningarna är att hinna med att hantera och prioritera i det stora informationsflödet, både det interna och externa. En annan är att ir-rollen utvidgats genom åren och inkluderar även att ge support till treasury-verksamheten i samband med större upplåningar eller som i vårt fall att även att medverka i dialogen med kreditvärderingsinstitut.

Vilka trender ser du?
– 
Information som förr kunde hållas lokalt blir idag väldigt snabbt global, vilket är något man måste beakta i samband med lokala produktlanseringar med mera.I vissa fall kan en liten lokal händelse bli uppförstorad i medias ambition att skapa sensation och stora rubriker och detta sprids sedan globalt med en farlig fart.

mer om
Utmärkelsen IR Nordic Markets 2017 delas ut för 20e året och det firas särskilt med en prisutdelning på plats hos Nasdaq i Stockholm den 29 november.

De kan vinna ir Nordic Markets för Sverige:

bästa bolag
SAS
SEB
Swedbank
Trelleborg
Volvo

bästa CEO (koncernchef)
Alex Schneiter
, Lundin Petroleum 
Björn Rosengren
, Sandvik
Magnus Welander
, Thule Group 
Peter Nilsson
, Trelleborg 
Martin Lundstedt
, Volvo

bästa iro (ir-chef)
Björn Tibell, SAS
André Löfgren, Skanska
Emmett Harrison
, Swedish Match
Christofer Sjögren
, Trelleborg
Christer Johansson, Volvo